Dla ludzi

Unieważnienie ślubu kościelnego

Jako kancelaria kanoniczna pomagamy w sprawach związanych z sakramentem małżeństwa. Unieważnianie ślubu kościelnego uzyskiwane jest w toku procesu w sądzie lub trybunale kanonicznym, a przyczyną do jego wszczęcia jest między innymi wykluczenie rozerwalności małżeństwa, niedojrzałość emocjonalna czy alkoholizm.